Gebouwen verhuren met btw Terug naar overzicht

Het afgelopen jaar is het met enige regelmaat in de pers aan bod gekomen: de federale regering werkt aan een systeem om optioneel te kunnen verhuren met toepassing van btw. De bouwheer-verhuurder zal hierbij de btw op de kosten met betrekking tot bouw en renovatie kunnen recupereren. In maart van dit jaar werd een voorontwerp van wet principieel goedgekeurd.
Daar dit voorontwerp nog bij de Raad van State, de regering en dan bij het parlement moet passeren, geven we u een zeer bondig overzicht van de regels die principieel werden goedgekeurd. Ze kunnen echter nog wel wijzigen in de loop van de procedure !

De datum van inwerkingtreding is evenwel van bijzonder groot belang, te meer omdat de voorziene datum van 1 oktober 2018 ook als voorwaarde geldt.

Welke voorwaarden gelden er voor de optionele BTW-heffing ?

•  De huurder moet een btw-plichtige persoon zijn
•  Het moet gaan om een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat nieuw is (eerste opeisbaarheid btw na 31 september 2018)
•  De huurder moet het gebouw of het gedeelte van het gebouw exclusief aanwenden voor zijn of haar commerciële activiteit
•  De partijen moeten blijk geven van hun uitdrukkelijke akkoord om btw toe te passen
•  De huurovereenkomst moet dateren van na 31 september 2018

Welke contracten vallen al zeker NIET onder het optioneel btw-stelsel ?

•  Alle bestaande huurcontracten, aangegaan voor 1 oktober 2018 (voorlopig de datum van inwerkingtreding)
•  Alle huurcontracten voor bestaande gebouwen (gebouwen waarbij de eerste opeisbaarheid van btw plaatsvond voor 1 oktober 2018)
•  Alle huurcontracten met personen die niet het statuut van btw-plichtige hebben
•  Alle huurcontracten waarbij de huurder het gebouw of het gedeelte van het gebouw niet aanwendt voor zijn economische activiteit
•  Wanneer één van beide partijen niet instemt met de toepassing van btw

Zodra dit systeem in werking treedt, zullen we u hierover verder berichten.