Is het zinvol om uw woonlening te heronderhandelen? Terug naar overzicht

Het risico van een vaste rentevoet

Hebt u bij de aankoop van uw huis voor een variabele rentevoet gekozen, dan hoeft u doorgaans niet zelf contact op te nemen met uw bank als u van een lagere rentevoet wil profiteren. Naargelang het contract dat u hebt, zal de bank de tarieven automatisch aanpassen. Anders is het als u een formule met een vaste rentevoet hebt. In dat geval koos u voor zekerheid, voor het geval de rentevoeten zouden stijgen. Tegelijk kan die rentevoet een blok aan uw been betekenen wanneer de rentevoeten dalen.

Gelukkig is het via herfinanciering mogelijk om de resterende looptijd toch mee te liften op een lagere huidige rentevoet. De banken zijn niet verplicht om op uw vraag naar herfinanciering in te gaan. Toch zullen er maar weinig weigeren om de mogelijkheden met u te overlopen. Ze lopen immers het risico dat een andere bank wel op uw vraag ingaat, waardoor ze een klant verliezen.

Let op voor de kosten
Stap goed voorbereid naar de bank met uw vraag om uw woningkrediet te herzien. Hier hangen namelijk een aantal kosten aan vast, die herfinanciering meteen een stuk minder aantrekkelijk maken.

Zo zal de bank een wederbeleggingsvergoeding aanrekenen voor de misgelopen rente. Die zal maximaal drie maanden interest op het nog terug te betalen kapitaal bedragen.

Daarnaast kan de bank kosten aanrekenen voor de opheffing van de hypotheek. Het staat de bank ook vrij om dossierkosten te vragen, die tot 650 euro kunnen oplopen. Uw schuldsaldoverzekering aanpassen zal evenmin kosteloos zijn. Als u besluit om bij een andere bank te herfinancieren, moet u bovendien een nieuwe hypotheek afsluiten en rekening houden met nieuwe notariskosten, hypotheekrechten en registratierechten. Ga dus zeker na of die kosten opwegen tegen de beoogde lagere rente.

Een voordeel bij herfinanciering is wel dat u blijft genieten van de oude – meest voordelige – woonbonus, tenminste als u uw oorspronkelijke lening voor 2014 afsloot.

TIP: Hier kan u eenvoudig berekenen of het interessant is om uw lening te herfinancieren. De simulator houdt niet enkel rekening met de renteverschillen, maar ook met de kosten die de nieuwe hypotheek met zich meebrengen.

Algemene richtlijnen
Vuistregel: een herfinanciering van een woonkrediet is interessant als de resterende looptijd minimaal tien jaar is. Verder bedraagt het verschil tussen de huidige en de nieuwe rentevoet minstens 1% op jaarbasis.

Denk goed na voor u van een vaste naar een lagere variabele rentevoet overstapt. Als u dat doet op een ogenblik dat de rentes heel laag liggen, is het risico reëel dat uw maandelijkse aflossing zal stijgen zodra de intrestvoet weer de hoogte in schiet.

Spaargeld te veel?
Naast een dalende rentevoet kunnen er nog andere redenen zijn om uw woonlening te herfinancieren. Zo kunt u na een financiële meevaller een deel van uw spaargeld gebruiken om de lening voor een stuk terug te betalen, wat de maandelijkse lasten zal doen afnemen. Uiteraard moet u hier opnieuw rekening houden met de kosten die een herfinanciering met zich meebrengt. Ook dat specifieke scenario kunt u in onze simulator meenemen.

Bron: Spaargids.be