Omgaan met asbest Terug naar overzicht

Wanneer is asbest schadelijk voor de gezondheid?

Asbest inademen
Asbest is alleen gevaarlijk als u losse asbestvezels inademt. De vezels zijn niet met het blote oog te zien en kunnen vrijkomen bij de beschadiging van asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof. Neem daarom altijd de juiste voorzorgsmaatregelen als u asbest verwijdert. Bij het inademen dringen asbestvezels zeer diep in de longen, wat ernstige ziektes kan veroorzaken.

Asbest inslikken of aanraken
Asbestvezels inslikken of aanraken (contact met de huid) is volgens de huidige inzichten niet gevaarlijk. Toch wast u best uw handen als u asbestvezels hebt aangeraakt. Zo voorkomt u dat u alsnog vezels inademt.

Bevatten mijn golfplaten of leien asbest?

Honinggraat-textuur
U herkent een asbestdak of -gevel aan de textuur van het materiaal. Golfplaten uit asbestcement hebben een gewafelde textuur in de vorm van een honinggraat. Ze bestaan meestal ook uit verschillende lagen.
Asbestcementen leien zijn minder eenvoudig te herkennen. Dak- of gevelleien waar géén asbest in zit bestaan uit natuurlijke leisteen en hebben een licht gekarteld, glad oppervlak waarop zelden mos op groeit.

Productiejaar
U kunt een asbestcementen dak of gevel ook onderscheiden door naar het productiejaar van het materiaal te kijken. Plannen, facturen, technische fiches en andere gegevens van de fabrikant kunnen daarbij nuttig zijn.
Gebruik onze beslissingsboom voor golfplaten of voor leien om te bepalen of u te maken hebt met asbest. U vindt deze rechts op de pagina bij 'documenten en formulieren' terug. Kort samengevat zijn de volgende materialen altijd asbesthoudend:
• leien geproduceerd voor 1990;
• golfplaten geproduceerd voor 1992.

Bevat mijn isolatie rond verwarmingsbuizen asbest, wat moet ik doen?
Vermoedt u dat het isolatiemateriaal rond uw verwarmingsbuizen asbest bevat? Doe het volgende:
• Laat een laboanalyse uitvoeren op het materiaal.
• Fixeer intacte of licht beschadigde asbestisolatie.
• Laat beschadigde asbestisolatie verwijderen.

Laboanalyse
Het gips – vaak met jute omwikkeld – rond de leidingisolatie van verwarmingsbuizen bevat vaak asbest. Het onderliggende karton en de minerale wol zijn niet asbesthoudend.

Het asbest fixeren
Is het niet nodig om de asbestisolatie meteen te laten verwijderen? Fixeer het asbest dan zodat er geen schadelijke vezels kunnen vrijkomen. Doe dat door de leiding te omwikkelen met plastic folie en tape.
Opgelet: u mag asbestisolatie alleen fixeren als het materiaal:
• in goede staat is;
• slechts heel licht beschadigd is.

Het asbest laten verwijderen
Beschadigde of verweerde asbestisolatie moet u laten wegnemen door een erkende asbestverwijderaar. Loodgieters en verwarmingstechnici mogen niet werken aan asbesthoudende plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen.

Wat moet verwijderd worden?
U bent als particulier vandaag niet verplicht om asbesthoudende toepassingen in uw gebouw of woning te verwijderen, tenzij:

• het asbest in slechte staat is
• het asbest ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen.

Toch neemt u asbest in uw gebouw best zo snel mogelijk weg, zeker tijdens renovatiewerken. Dat is alleen maar positief voor de waarde van het gebouw. De lokale toezichthouder milieu van uw gemeente kan u bovendien verplichten om het asbest te (laten) verwijderen.

Mag ik mijn asbestdak of -gevel reinigen of ontmossen?
Het is bij wet verboden om een asbestdak te reinigen of te ontmossen. Er is geen veilige manier om asbestcement te reinigen, bijvoorbeeld om een nieuwe coating aan te brengen. Altijd zullen er asbestdeeltjes vrijkomen in de dakgoot, regenwaterput of op omliggende verhardingen of in de tuin. Het enige wat u kunt doen is de dakbedekking op een veilige manier verwijderen en vervangen door een nieuw materiaal dat geen asbest bevat.

Mogen zonnepanelen en overzetdaken op asbestdaken?
Het is verboden om constructies op asbesthoudende dak- en gevelbekleding te plaatsen. Het is ook verboden om asbesthoudende dak- en gevelbekleding in te sluiten.

Waar kan ik terecht met mijn asbestafval?
Zodra een asbesthoudend materiaal verwijderd is, moet het worden afgevoerd als asbestafval. U mag het niet hergebruiken voor een andere toepassing.

Hoe het afval afgevoerd moet worden, hangt af van wie het asbest heeft verwijderd.
Hebt u zelf een hechtgebonden asbesttoepassing verwijderd? Voer het asbestafval dan af naar het recyclagepark of laat het ophalen door een geregistreerde inzamelaar.

Bron: OVAM