Vlaamse sloop – en heropbouwpremie met een jaar verlengd Terug naar overzicht

De Vlaamse regering heeft beslist om de sloop- en heropbouwpremie te verlengen tot eind 2023. De voorwaarden worden wel aangescherpt.

Tot nog toe moest de nieuwe, heropgebouwde woning een E-peil van maximaal E30 behalen. Wil je in 2023 een vergunningsaanvraag indienen en in aanmerking komen voor de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie, dan mag het E-peil maximaal E24 bedragen

Sloop- en heropbouwpremie

Als een pand niet meer te renoveren valt, is sloop en heropbouw misschien een interessante optie. De Vlaamse overheid voorziet sinds 2018 in een premie voor wie een oude woning afbreekt en vervangt door een energiezuinigere woning of woningen. Aanvankelijk ging het om 7.500 euro. Maar voor aanvragen in 2021 en 2022 werd het bedrag opgetrokken tot 10.000 euro.

Aanvraag

De sloop- en heropbouwpremie is er voor wie niet in aanmerking komt voor het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6 procent bij sloop en heropbouw van de enige eigen woning. Je moet de premie aanvragen binnen de drie maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning. Wie in 2023 een omgevingsvergunning aanvraagt die pas in 2024 wordt goedgekeurd, heeft tot 30 juni 2024 om de premie aan te vragen. Maar ook dan moet je rekening houden met die drie maanden. Jaarlijks worden in Vlaanderen zo'n 500 premies aangevraagd.

Bron: CIB