Wat betekent hogere ECB-rente voor uw spaargeld, lening en beleggingen? Terug naar overzicht

De Europese Centrale Bank zal zowel in juli als in september de kortetermijnrente verhogen. Wat zijn de gevolgen?

De Europese Centrale Bank uitte haar bezorgdheid over de hoge inflatie. De ECB verwacht dat die nog enige tijd hoog blijft. Zoals verwacht zal ze in juli haar basisrente met 25 basispunten optrekken. In september zou een nieuwe renteverhoging volgen, maar die zal mogelijk hoger zijn dan 25 basispunten. Wat zijn de gevolgen?

1. Spaarboekje
De grote meerderheid van de spaarboekjes biedt vandaag de wettelijke minimumrente van 0,11 procent. Zolang de ECB-rente onder 0,11 procent ligt, hebben banken weinig reden om de rente op spaarboekjes op te trekken. Vandaag ligt de ECB-rente op minus 0,5 procent. Dat betekent dat banken die overtollig spaargeld bij de ECB plaatsen een strafrente van 0,5 procent betalen.

ECB luidt nieuw tijdperk in met renteverhogingen
Door de geplande renteverhoging in juli en de mogelijk hoger dan verwachte renteverhoging in september kan de ECB-rente over drie maanden boven 0 procent uitkomen. Dat zou prijsbrekers iets meer marge geven om de spaarrentes op te trekken, al zal de marge voor renteverhogingen heel klein blijven. Behalve als de inflatie fors daalt, zullen spaarders nog langere tijd met negatieve reële rentes (de rente na de inflatie) geconfronteerd worden.

Wel zal de hogere ECB-rente banken ertoe aanzetten komaf te maken met de strafrentes die ze aanrekenen aan hun klanten. Woensdag maakte ING bekend dat zijn klanten vanaf september niet langer strafrente betalen als ze meer dan 250.000 euro op een zichtrekening hebben.

2. Lening
Voor uw hypothecaire lening speelt niet zozeer de kortetermijnrente van de ECB een rol, maar zijn de langetermijnrentes richtinggevend. Die zitten al een tijd in de lift. Het ECB-rentebesluit van donderdag, en de ECB-uitspraken over de inflatie, duwen de Belgische langetermijnrente voor het eerst sinds 2014 boven de kaap van 2 procent.

ING België schrapt strafrente, dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de rente op hypothecaire leningen, al heeft die de voorbije maanden al fors geanticipeerd. Volgens Immotheker is de rente op een lening met een vaste rente op 25 jaar sinds begin dit jaar gestegen van 1,6 naar 2,57 procent.

BNP Paribas Fortis ziet de Belgische langetermijnrente eind 2023 op 2 à 2,5 procent uitkomen. ‘Dat is zowat de evenwichtsrente die we voor de lange termijn op het oog hebben’, zegt De Leus. ‘Dat betekent dat ook de hypotheekrente nog een beetje omhoog kan.’ Lenen kan dus nog wat duurder worden.

3. Huizenprijzen
‘De stijgende rente zal zo goed als zeker een impact hebben op de huizenmarkt. Er komt op z’n minst een adempauze in het stijgingstempo van de huizenprijzen’, zegt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka.

De dalende en extreem lage rente waren de voorbije jaren een belangrijke motor achter de spectaculaire stijging van de huizenprijzen. Sinds 2005 steeg de gemiddelde huizenprijs in België met 86 procent, of 4 procent per jaar. In 2021 versnelde de klim naar een dikke 7 procent, het sterkste stijgingstempo sinds 2007.

‘Aan de voortdurend lage rente lijkt nu een einde gekomen. De aangekondigde renteverhogingen van de Europese Centrale Bank zijn nog maar een eerste stap. Die trend kan nog heel wat verdergaan, wat bepalend zal zijn voor de impact op de huizenmarkt’, zegt Van Craeynest. ‘Kopers die moeten lenen, zullen met een kleiner budget op de vastgoedmarkt komen. De vraag is in hoeverre dat kan gecompenseerd worden door de investeerdersmarkt.’

4. Langetermijnspaarproducten
De stijging van de langetermijnrente is in principe goed nieuws voor spaarproducten met een langere looptijd, zoals termijnrekeningen en kasbons. Die zijn al vele jaren uit de gratie van de belegger verdwenen omdat ze netto nauwelijks meer rente bieden dan een spaarboekje, terwijl de belegger met die producten zijn geld vastzet voor meerdere jaren.

Hoewel de langetermijnrente de voorbije maanden al fors is toegenomen, hebben banken hun tarieven voor termijnrekeningen en kasbons tot nu onaangeroerd gelaten. Het is afwachten wanneer daar verandering in komt. ‘Het klopt dat de tarieven nog niet zijn verhoogd. We volgen de rente en de marktomstandigheden continu op en bekijken dan of we de klant een interessant aanbod kunnen doen’, luidt het bij KBC.

5. Beleggingen
Het vooruitzicht van hogere rentes is in principe negatief voor aandelen. Bedrijven zien hun financieringskosten stijgen en obligaties worden een aantrekkelijker alternatief. De ene sector is rentegevoeliger dan de andere. In Brussel valt het ECB-besluit af te lezen aan de prestatie van de vastgoedaandelen. WDP , VGP en Aedifica verliezen tot 3 procent. Bedrijven met een hoge schuldgraad zoals AB InBev en Telenet zijn rentegevoeliger dan bedrijven met een sterke balans. AB InBev en Telenet duiken beide 2 procent in het rood.

Bron: tijd.be